10 העקרונות לחיים של קרדון

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
997 ש״ח לכל החבילה

הקורס מציג 10 עקרונות ברזל לפיהם גרנט קרדון חי ונושם.
הוא מעביר מלמד ומוודא הבנה שלהם אצל כל מי שבוחר להיות תלמיד שלו.
העקרונות האלו נוגעים בכל תחומי החיים שלנו והם רלוונטיים לכולם וניתנים ליישום מיידי החל מרגע שנחליט להשתמש וליישם אותם.