מנטורינג עם תום, ינואר 23 (רענון ל-10X על הבמה מחזור ב’)